Restaurering – Gård

Här syns bl a vår restaurering av Hånö Säteri, där en omfattande renovering och återuppbyggnad av det gamla godset färdigställdes.